Archive for the ‘kare bulmaca’ Category

kare bulmaca 20

Pazartesi, Şubat 25th, 2013

çzmsz 20

tıklayınız

SOLDAN SAĞA

1. Angela’nın Külleri, Şeytan Çıkmazı, Mississipi Yanıyor, Şöhret gibi filmlerin Amerikalı yönetmeni – Mısır’daki piramitlerden biri. 2. Bir araştırmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öğe, done – Geçim, geçinme – Selam veya teşekkür için eğilerek veya dizleri kırarak yapılan hareket. 3. İslam mitolojisinde büyük bir doktor ve hâkim – Barbut oynatılan yer – Bir Emile Zola romanı. 4. Bir Maksim Gorki romanı – Karın zarı – ‘’… Basinger’’ (Aktris) – Eski dilde su. 5. Evcilleştirilebilen küçük memeli bir hayvan – Birbirine sımsıkı yapışık hücre veya moleküllerden oluşan ve bitkilerin çeşitli bölümlerini bir kın gibi saran ince tabaka – Kekemelik, pepemelik – Emme, emerek içine çekme, soğurma. 6. İlk çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski Yuman ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan – Bir sanık, hükümlü veya tutuklunun gözcülerin elinden kurtulması – Cepte taşınan tütün veya sigara kutusu. 7. Toprak ürünlerinden onda bir oranında alınan vergi, ondalık – Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç – Bir düzlemin odak denen sabit bir noktadan ve doğrultman denen sabit bir doğrudan eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri. 8. Samaryum elementinin simgesi – Kadınların saçlarını veya kaçlarını boyamak için sürdükleri siyah boya – Galyum elementinin simgesi – Mezopotamya gök tanrısı – Eski Mısır İmparatorluğu’nun başkenti olan yedi kapılı antik kent. 9. Alt kurul, komisyon – Küçük ispirto ocağı, ispirtoluk – Bir renk. 10. Eski dilde ödünç alınan veya verilen şey – Gazetecilikte bir çeşit uydurma, yalan haberlere verilen ad – Başarısız olmuş kimse.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Türkiye’nin en batı ucunda yer alan burun – 1960 yılların başında başlayan ve daha sonra reggae’ye dönüşen Jamaika müziği. 2. Sierra Leone’nin para birimi – Roma mitolojisinde aşk tanrısı. 3. Bir Yılmaz Güney filmi – Kuzu sesi. 4. Yarı- Finlandiya’da bir göl. 5. Avrupa Parlamentosu’nun kısa yazılışı – Çekilerek balık avlamaya yarayan, daire şeklinde torbalı balık ağı. 6. Hafıza kaybı, bellek yitimi – Kulağın duyabildiği titreşim. 7. Eski Mısır’da güneş tanrısı – Pingpong, tenis gibi oyunlarda topa vurmak için kullanılan, uzunca saplı araç, vuraç. 8. Kendini büyük görme, başkalarından üstün tutma, büyüklenme – Arap harflerinin en çok kullanılan el yazısı biçimi. 9. Aynı haklardan yararlanan, aynı düzeyde olan – Bozma, feshetme. 10. Güzel söz söyleme, hitabet sanatı – Ford otomobillerinin bir modeli. 11. Boyayı inceltmek için kullanılan terebentin gibi sıvı inceltici – Oyuna neşe katan beklenmedik gülünçlük, gülüt. 12. Taze soğan ve marulla pişirilmiş kuzu eti yemeği. 13. İri taneli bir üzüm türü – Duman lekesi. 14. İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı – Nazım Hikmet’in soyadı. 15. Bir kimsenin veya ailenin içinde yaşadığı yer, konut – Metin olma, dayanma. 16. Avrupa’da bir ırmak – Ölünün mezarlığa götürülürken içine konulduğu sandık. 17. Düzgün konuşma – Sümerlerde sağlık tanrıçası – Müstahkem yer. 18. Ekmek, nimet – Bira yapmak için çimlendirilip kurutularak hazırlanmış arpa. 19. Bir işi doğru ve düzgün bulmak, tasvip etmek – Tanzanya’nın plaka işareti. 20. Nazi askeri polis örgütü – Kurul.

çengel bulmaca 8‘in çözümü:
çengel ayşegül dolu

kare bulmaca 19

Pazartesi, Aralık 24th, 2012

kare 19 çözümsüz

bulmacaya ulaşmak içün –tıklayınız

SOLDAN SAĞA

1. Donizetti Paşa’nın bestelediği, 1828-1839 yılları arasında ki Osmanlı Devleti’nin resmi marşı – Ayrı tutulma, uygulanmama. 2. Yahudi inancında kötü ruhlu meleklere verilen ad – Bir parçanın daha çabuk ve hafif çalınacağını anlatan müzik terimi – Gelinlerin oturması için yapılmış süslü sedir. 3. Önemsiz olan şey veya kimse – Hatay’da bir ova – Briçte sanzatu – Arka, geri – Kadınların takındıkları süs iğnesi. 4. Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan – Bir ferdin doğduğu ve yetiştiği topraklar bütünü, ana vatan – Avrupa Futbol Birliği – Bir Mor ve Ötesi şarkısı. 5. Zeytinyağının üç türünden biri – Radyo aktif iyotla tedavi. 6. Yıldırım – Kilometre’nin kısa yazılışı – Japonya’da bir kent. 7. Kiraz rakısı – İngiltere ve ABD’de kullanılan arazi ölçüsü birimi – Büyük korku yaratan bir olayın yarattığı durum. 8. ‘’… Kurosava’’ (Raşomon, Yedi Samuray, Ran gibi filmlerin Japon yönetmeni) – Daha az kötü, yeğ – Brezilya’nın para birimi. 9. Bir nota – Belli kurallara göre yapılan Japonlara özgü çiçek düzenleme sanatı – Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler – Eski Yuna ve Roma’da yaşamı, töreleri taklit amacı güden sözsüz komedi türü. 10. Bir Spinoza eseri – Roma mitolojisinde orman, avcılar ve bereket tanrısı – Gemilerde denizcilik kurallarına aykırı durum.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Yetişmekte olan bir şaire, onu yetiştiren kişi tarafından verilen mahlası belirtmek için yazılmış manzume. 2. Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği şarkı – Macun. 3. Japon müziğine özgü, kısa ve çift kamışlı nefesli bir çalgı. 4. Kuzu sesi – Zayıf, ince uzun boylu kimse. 5. Muğla’nın bir ilçesi – Kâğıt, yazılı kâğıt. 6. Su ile ilgili. 7. Bir şeye mecburi olarak bağlı olmayan, onun özünde bulunmayan, araz – Amerika Birleşik Devletleri’nin kısa yazılışı. 8. Niyaz etme, yalvarma – Eşek sesi. 9. Aşamasız asker – Çin edebiyatında, aydınların yazdıkları şiirler – Güney Amerika yerlilerinin kullandığı bir tür kaval. 10. Afrika’da yaşayan bir antilop türü – ‘’… Kemal’’ (Avare Yıllar, Baba Evi, Cemile gibi eserlerin yazarı). 11. Askerlerin çarpışma sırasında korunması için yapılan toprak siper. 12. Utanma duygusu – Alt uçlarına bir çubuk bağlanmış bulunan iki düşey ipten yapılmış bir jimnastik aracı. 13. Dedelerden ve büyükbabalardan her biri – Irmak ya da dere suyunun hızlı aktığı yer. 14. ‘’Mansur …’’ (Gazeteci) – Fas’ın plaka işareti. 15. Golf oyununda başlama vuruşu yapılan, 5×5 metre kare ebadındaki alan – Bayındır duruma getirme, geliştirme. 16. Yemen’in plaka işareti – Resmi törenlerde giyilen uzun etekli, eteğin arkası beline kadar yırtmaçlı, siyah resmi erkek ceketi ve takımı – Bir olumsuzluk öneki. 17. Tokat’ın bir ilçesi – Müstahkem yer. 18. Ok – Irmaklarda işleyen, bir çeşit altı düz kayık. 19. Mahrut – Eğilimi olan. 20. Sevinç, gönül ferahlığı – Osmanlı devletinde kol gezen kolluk eri.

kare bulmaca 18‘in çözümü:
kare 18 çözüm

kare bulmaca 18

Pazartesi, Aralık 17th, 2012

kare 18 boş

bulmacaya ulaşmak için tıklayınız..

SOLDAN SAĞA

1. Sinemanın toplumsal, ahlaksal, duygusal, estetik ve başka alanlardaki etkisini araştıran bilim dalı, film bilim – Eski İran’da hükümdarların taht salonlarına ve bu salonu içeren, önü sütunlu saraylar verilen ad. 2. Bir suçun bağışlanmasının istenildiğini anlatır – Sığır, öküz – Şeyh Abdülkadir Geylani tarafından XI. Yüzyılda kurulan bir tarikat. 3. Şarkının sert biçimde vurgulandığı disko müzik üslubu – Irak’ta bir kent – İşletilen paranın faiz katılamamış bölümü. 4. Deniz yosunlarından çıkarılan, beslenme endüstrisinde, hekimlikte ve bakteriyoloji de kullanılan bir tür jelatin, jeloz – Gölge balığı, taş levreği – Bir Orhan Pamuk romanı. 5. Konuyu bütün yönleri ile kavrayarak, hiçbir yanlış ve eksik anlayışa yer bırakmadan, yorum getirmeyen, yapmacıktan uzak, düzgün anlatma sanatı – ‘’- den’’ başka, gayri – ‘’… Oral’’ (Tosuncuk adlı bant-karikatür tipini yaratan, ‘’Büyük Türkiye’’, ‘’İki Minik Kentli’’ adlı albümleri de bulunan karikatüristimiz). 6. Bir takım alıştırma ve çağrışımlardan yararlanarak belleği geliştirme yöntemi – ‘’… Tunç’’ (Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek adlı kitabın yazarı). 7. Hollanda’nın plaka işareti – Türk Telekom’un kısa yazılışı – Hekimin, akciğerleri dinlerken duyduğu patolojik ses – Halojenlerden, normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan bir element – At yavrusu. 8. Büyük Rus kentlerinin yakınındaki tatil evlerine verilen ad – Bayramlarda veya önemli günlerde caddelere kurulan cadde – Su ile ilgili – Bilinç – Vietnam’ın plaka işareti. 9. Bir parçanın sevimli ve cana yakın çalınacağını anlatır – Metin Erksan’ın Berlin Film Festivali’nde ‘’altın ayı’’ ödüllü filmi – Bir Maksim Gorki eseri. 10. Sınıfı okumadan geçmek – Dingil – Jüpiter, müşteri.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Ağır tempolu bir İspanyol dansı. 2. ABD’de her yıl, yıl içinde çekilmiş filmlerde rol almış zenci oyunculara verilen ve ‘’siyahlara özgü oskar’’ olarak nitelendirilen ödüllerin genel adı – Yassı ve dar biçimli metal parça. 3. Yangın bombalarının doldurulmasında kullanılan alüminyum ya da sodyum palmitatla kıvamlaştırılmış madde – İki derenin ya da iki yolun birleştiği yer, kavşak. 4. Genişlik – Gelir getiren, kar sağlayan. 5. Orkestra şeflerinin orkestrayı yönetirken kullandıkları değnek – Miat’ın ortası. 6. Bir kan grubu – Sekiz notanın kalın sesten inceye veya kalına gitmek üzere sıralanmış dizisi – Almanya’da bir kent. 7. Ekmek içi, ceviz, zeytinyağı, sarımsak ve sirke ile yapılan bir tür meze – Sümer su tanrısı. 8. Telli, balıkçıl – Tarihte, Türklerin egemen olduğu yerlerde yaşayan Arap ya da İranlılara verilen ad. 9. Bir tür mikroskop camı – Şeker üretiminde, billurlaşan şeker alındıktan sonra geriye kalan şekerli posa. 10. Toprağı kazıp siper yapmak – Madagaskar’da yaşayan bir cins guguk kuşu. 11. ‘’… Keaton’’ (Aktris) – Sokak’ın kısa yazılışı. 12. Öğle ile akşam arasındaki süre – Püre haline getirilmiş ana malzemenin içine kararlaştırılmış yumurta akı, çırpılmış krema ya da her ikisinin karıştırılmasıyla yapılmış, köpük kıvamında, tuzlu ya da tatlı yiyecek. 13. Anadolu Ajansı’nın kısa yazılışı – Budala. 14. Bir Atıf Yılmaz filmi – Bir şeyin en yukarısı, tepesi. 15. Collodi’nin dünyaca ünlü çocuk romanı – Utanma. 16. Negatif resim – Tornacılıkta bir deliğin ağzını genişletmeye yarayan çelik alet. 17. Taban – Bir tür cetvel. 18. Yemek listesinden seçilen, fiyatları ayrı ayrı hesaplanan yemek – İsim. 19. ‘’… Ünsal’’ (Ses sanatçısı) – Fatih Sultan Mehmet’in şiirlerinde kullandığı mahlas. 20. Kiraya verilerek gelir getiren mülk – Köy oyunlarını yöneten kimse.

kare bulmaca 17‘nin çözümü:
kare 17 çözüm

kare bulmaca 17

Pazartesi, Aralık 10th, 2012

kare 17 boş

click it baby… 🙂

SOLDAN SAĞA

1. Yusuf Atılgan’ın aynı adlı romanından 1986’da sinemaya uyarlanan, yurt içi ve dışında 7 ödül birden kazanan bir Ömer Kavur filmi – Genellikle şeker hastalarının şeker yerine kullandığı, maden kömürü katranından elde edilen beyaz bir toz. 2. Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma – Yazılmış bir metin üzerinde gereken düzeltmeleri yaparak yazıyı yazıma hazır duruma getirme – Eski Vietnam’da krallık hanedanı. 3. İri taneli bezelye – Mazur görme veya görülme – Eski dilde erkek – Gündüz. 4. Yazım – Mercanların bir araya toplanması ile oluşmuş, halka biçiminde adacık, mercan ada – ‘’Öyle şey olmaz’’, ‘’Bu sözün hiçbir değeri yok’’ anlamında, hafifseme yollu kullanılır – Aile ile ilgili. 5. Eski Mısır’da güneş tanrısı – Matematik – İrlanda’nın plaka işareti – Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren. 6. “Ahmet …” (Türk felsefeci ve eğitimci) – Aktinyum elementinin simgesi- Yılan taşı, krizolit. 7. Bir topluluğu oluşturan kümelerden her biri, tabaka – Bir şeyin yerine yenisinin verilmesi için kabul edilmiş bulunan süre, kullanma süresi – Tunus’un plaka işareti. 8. ‘’… Çelik’’ (Fotoğraf sanatçısı) – En ünlü ve kutsal Hint destanından biri – Dört tekerlekli, üstü kapalı, yaylı bir tür at arabası. 9. Tırnak cilası – Üzerine iplik, tel, şerit gibi şeyler sarılan, kenarları çıkıntılı, ekseni boyunca delik silindir – Bilezik, yüzük vb. üzerine kalemle yapılan çizgilerden oluşan süsü öğesi. 10. Bir şeyin varlığı ile ilgili en önemli bölümü, bel kemiği – Bir parçanın canlı çalınacağını anlatır – Eski Rusya’da gönüllü emekçiler birliği.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. İstanbul Sultanahmet’te bulunan ve ses özellikleri ile akustik tınıları çok iyi yansıttığı için müzik topluluklarının konser vermekte tercih ettikleri mekan olan tarihi kilise. 2. Erzurum’un bir ilçesi – Denizcilikte, rıhtımın su yüzeyinde kalan bölümü. 3. Temel niteliğinde olan, esasi – Maundan yapılmış. 4. Yakarmak işi – İşini iyi bilen, yetenekli kimse. 5. ‘’… Thurman’’ (Kill Bill filminde Gelin’i canlandıran aktris) – Ülkemizin plaka işareti. 6. Radyum elementinin simgesi – Bakırköy, Bahçelievler ve Küçükçekmece sınırları içinde yer alan dere. 7. Şili’de bir çöl. 8. Hanigillerden, Ege ve Akdeniz’de bulunan, eti beyaz ve lezzetli, 10 kg’ dan 20 kg’ a kadar ağırlığı olan bir balık türü – Deniz filinin dişlerinden yapılan değerli bir tespih. 9. Borudan kol almakta kullanılan bağlantı parçası – ‘’… Taylor’’ (Menekşe gözlü, unutulmaz oyuncu) – Ön, arka ve üst dışında kalan bölüm. 10. Tokyo kentinin eski adı – ‘’… Asım Ersoy’’ (Biz Heybeli’ de Her Gece Mehtaba Çıkardık, Sazlar Çalınır Çamlıca’nın Bahçelerinde gibi şarkılarıyla ünlü bestekarımız). 11. Bir nota – Eski dilde dudak – Ün, şöhret. 12. Bir konuda birinin inanmasını sağlama, inandırma – Bağırsaklar. 13. Yolculukla ilgili olan – Argoda esrar. 14. ‘’Sac sırımı’’ da denilen, Tunceli yöresine özgü bir tür hamur yemeği – Yeni bir şey yaratma, bulma. 15. Yılın on iki bölümünden her biri – İstanbul’daki Göksu Deresi’nin Osmanlı dönemindeki adı. 16. Durağan bir noktadan geçen ve kapalı bir eğriye dayanarak hareket eden bir doğrunun çizdiği yüzey, mahrut – Yakup peygamberin karısının adı. 17. Gemilerde kullanılan bir tür demir halka – İsmin önüne gelen tamamlayıcı kelime, unvan. 18. Sürüldükten sonra bir yıl dinlendirilen, nadasa bırakılan tarla – Macun. 19. Katılmış parça, eklenmiş – Adet. 20. ‘’… Köksal’’ (Gerçek adı Hatice Kökçü olan, sinemada Fosforlu Cevriye’ye ilk hayat veren oyuncumuz) – Hile, düzen.

kare bulmaca 16‘nın çözümü:
kare 16 çözüm

kare bulmaca 16

Salı, Kasım 27th, 2012

bulmacayı illa çözüciim diyorsanız buradan buyrun.. 🙂

SOLDAN SAĞA

1. İlk yönetmenlik çalışmasını Kanlı Feryat‘la yapan, Cemo, İlk ve Son, Deli Yusuf, Adak gibi filmlere imza atan, 33. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, ‘yaşam boyu onur ödülü’ ile onurlandırılan ‘’ustasız usta’’ olarak da anılan yönetmen – Çok sık hastalanan, sağlıksız. 2. Çanakkale boğazında bir burun – Mutluluk, ongunluk – Titreyiş, ürkme – Ailesini geçindiren. 3. Kalınca ve açık saman renginde, yarı mat bir yazı kâğıdı – Amfiteatrın ortasında, boğa güreşi, yarış, oyun gibi türlü gösterilerin yapıldığı alan – Uzun vücutlu, sivrikuyruklu, çevik, böcekçil, küçük sürüngen hayvan, kertenkele. 4. Su, şeker ve limon suyundan yapılan şerbet – Bir kumarhane veya oyun oynanan bir yerde oyunu yöneten kimse – Kaz Dağı’nın mitolojik dönemlerdeki adı. 5. Belirti, iz – İlaç, merhem – Damarlarda bulunan plazma ve yuvarlardan oluşmuş, kırmızı renkli sıvı. 6. Halka adına halka karşın devrimci girişimlerde bulunan kimse – Alacak, borç – İdam mahkûmlarını asmak için dikilen direk. 7. Bir ülkenin vali yönetimindeki en önemli bölümü, vilayet – İşlenmemiş, ekilmemiş (toprak) – Askerlerin gidiş gelişlerinde veya savaşta karşı tarafa hedef olmadan ateş edebilmesi için kazılmış üstü açık hendek – Herhangi bir sanat eserinde işlenen konu – Aşamasız asker. 8. Çözümlemeli – Yumuşakça bilimi. 9. ‘’… Demirer’’ (Komedyen) – Hawaii adalarına özgü, gitara benzer dört telli bir çalgı – ‘’Bu ne hal’’, ‘’ne tuhaf’’ gibi şaşma, sitem bildirir. 10. Kağnı ve arabalarda iki tekerleği birbirine bağlayan ağaç dingil – ‘’… Ekberg’’ (1950’lerin ünlü film yıldızı) – Moğol devlet örgütünde ulusla oymak arasında yer alan sosyal ve idari birim – İstanbul’da bir semt.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. İki şey arasındaki benzerliklerden hareket ederek, onların başka bakımdan da benzer olacaklarını öne süren çıkarım – Amerikyum elementinin simgesi. 2. Yayıncı, editör – Yurdumuzun güneyinde Akdeniz’e dökülen bir akarsu. 3. Uzaklaşmak, uzamak – İsteksiz gibi görünerek yalvartmak amacıyla yapılan davranış. 4. Gitar eşliğinde seslendirilen Portekiz halk şarkısı – Asya’da, Volga ırmağının kolu olan bir ırmak. 5. Kastamonu’nun bir ilçesi. 6. Sahip, iye – Franz Kafka’nın bir eseri. 7. Beyaz, havada çabuk oksitlenen parlak bir alevle yanan, seyrek bulunur bir element – Gizli yer, köşe bucak. 8. Anadolu halklarının en eski ana tanrıçası- Bir yüzey ölçü birimi – Kilim, yünden dokunmuş yaygı. 9. Bir Süreyya Duru filmi – Toplum içindeki davranışlarda izlenen yol. 10. Bir sıvıyı şırınga ile verme, içitim – Bir haber ajansın kısa yazılışı – Bir nota. 11. Türkmenler arasında oynanan bir halk oyunu. 12. Öğrencilere verilen not. 13. Arabistan’a veya Arap halkına özgü olan – Borsada belli bir miktardaki hisse senedini belirtmekte kullanılan işlem birimi. 14. Bir olumsuzluk ön eki – Kuşatma, sarma. 15. Bir organizmanın dişi veya erkek olarak sınıflandırılmasını sağlayan görev, yapı karakter topluluğu – Kokulu bir bitki. 16. Bir Candan Erçetin albümü – Avagadro sayısı kadar atom veya molekülden oluşur. 17. İstanbul’un bir ilçesi. 18. Kayalık kıyılarda yaşayan 25-35 cm uzunluğunda, kırmızı benekli, mavi veya yeşil renkli balık – Büyükbaş hayvanları durdurmak için kullanılır. 19. Bir şiirden şarkı olarak söylenmek üzere yapılmış olan beste – Bir devletin yönetim biçimi. 20. Bir şeyin ön tarafı, ön yüzü – Endonezya’nın plaka işareti.

çizgi roman bulmaca 1‘in çözümü: